เขาค้อเป็นชื่อหนึ่งที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ เมื่อเวลาที่ครอบครัวหาที่พักตากอากาศ จนเราเติบโด เขาค้อที่เคยขึ้นชื่อแค่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศเย็นตลอดปี มีอากาศบริสุทธิ์ ก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในหลายรูปแบบ ในด้านดี เขาค้อเองได้กลายไปเป็นสถานที่ตากอากาศ สำหรับคนที่ชอบบรยากาศแบบยอดดอย มีจุดถ่ายรูปมากมาย...