เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความพิเศษในตัวเองอยู่หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือความเปลี่ยนแปลงของตัวเมือง ที่มีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ เช่นเดียวกับโรงแรมต่างๆในเมืองเชียงใหม่ ทุกครั้งที่ไป ก็ได้พบเจอโรงแรมใหม่ โรงแรมเก่าที่เอามาปรับปรุงใหม่ ไปจนถึงตึกแถวในย่านนิมมานที่เอามาปรับปรุงเป็นโรงแรม แล้วยิ่งสังเกต...